Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sodexo Speak-Up Logo

Speak Up สายแจ้งเหตุของ

รายงานข้อกังวลออนไลน์

ระบบนี้ช่วยให้การรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงาน เช่น ข้อกังวลด้านการเงินและการตรวจสอบ การคุกคาม การโจรกรรม การใช้สารเสพติดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทำได้ง่ายขึ้น

โทรหาสายด่วนจริยธรรมของเรา

หากคุณต้องการพูดกับใครสักคนอย่างเป็นความลับ โทรหาเรา หนึ่งในตัวแทนของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

ติดตาม

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของรายงานหรือคำถามของคุณได้โดยใช้หมายเลขการเข้าถึงและรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งรายงานหรือคำถาม

สารจากประธานกรรมการจริยธรรม

"Sodexo nagsasalita up อนุญาต ให้ คุณ รายงาน ปัญหา ต่าง ๆ ภาย ใต้จรรยา บรรณ ทาง ธุรกิจ ที่ เรา รับผิดชอบ ได้ อย่าง ปลอด ภัย และ เป็น ความ ลับ คํา ร้อง เรียน ข้อ กล่าวหา ที่ ถูก รายงาน มา ที่ หน่วย งาน นี้ ถูก"

อ่านจดหมาย

แนวทางปฏิบัติ

Sodexo ได้พัฒนาจรรยาบรรณที่เรียกว่าแนวทางการทําธุรกิจด้วยความโปร่งใสที่สร้างมาตรฐานที่เราคาดหวังจากคนของเรา

สิ่งที่คาดหวังในกระบวนการรายงาน

  ทุกคนที่ทํางานให้หรือทําในนามของ Sodexo สามารถร้องเรียนได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทุกกลุ่มที่บริษัทของเราได้มีหรือเคยมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (เช่น คู่ค้า ผู้ผลิตสินค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ ผู้จัดจําหน่าย ตัวแทน และผู้บริโภค) ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการกระทําผิดที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

  หากคุณมีความข้องใจกับการกระทําผิดและเชื่ออย่างสนิทใจมากว่าเหตุนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านช่องทางปกติ คุณสามารถใช้บริการสายด่วน Sodexo Speak Up Ethics Line สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้แจ้งข้อข้องใจอย่างเป็นส่วนตัวและในภาษาตัวเอง สายด่วน Sodexo Speak Up Ethics Line นั้นให้บริการโดยบุคคลที่สาม และเปิดตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี 

  ทุกบุคคลที่แจ้งข้อข้องใจผ่าน Speak Up จะได้รับการปกป้อง ได้โปรดมั่นใจว่าคุณจะไม่ถูกทําอันตรายใด ๆ จากการแจ้งข้อข้องใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเกี่ยวกับการกระทําผิดที่สงสัยนั้น ภัยคุกคามทุกรูปแบบหรือการตอบโต้จะไม่ได้รับการประนีประนอมใด ๆ การตอบโต้นับเป็นเรื่องทางวินัย 

  คุณสามารถแบ่งปันข้อข้องใจโดยไม่ระบุตัวตนได้ (หากอนุญาตโดยกฎหมายของประเทศของคุณ) แต่เราสนับสนุนให้คุณเปิดเผยตัวตน เนื่องจากจะเป็นการยากหรือแม้กระทั่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสืบเรื่องร้องเรียนที่ถูกแจ้งมาโดยไม่ระบุตัวตน 

  หลังจากที่คุณได้รายงานสําเร็จ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือผ่านมือถือ) คุณจะได้รับรหัสพิเศษเรียกว่า "หมายเลขเข้าถึง" เลขนี้จะสามารถใช้โทรกลับหรือเข้าถึงหน้าเว็บ Sodexo Speak Up เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการรายงาน 

  ทุกรายงานที่รับโดย Sodexo จะเข้าสู่ระบบการจัดการรายกรณี อ้างอิงจากลักษณะ ความเร่งด่วน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของรายงาน กรณีนี้จะถูกจัดการโดยผู้จัดการที่เหมาะสม 

  การรายงานจะถูกประมวลผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมระหว่างสามถึงหกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะบังคับใช้มาตรการที่เหมาะสมไม่ว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนจะเป็นใครก็ตาม 

  หากคุณเชื่อว่าข้อข้องใจของคุณหรือที่คุณถูกอ้างถึงไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมหรือการสืบสวนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มจริยธรรม 

  Sodexo Group Ethics Office: 255 quai de la Bataille de Stalingrad 92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – France 

  ข้อมูลเพิ่มเติม: ก่อนจะทําการรายงาน เราสนับสนุนให้คุณอ่านบทความเหล่านี้ 

  All Rights Reserved