Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sodexo Speak-Up Logo

Speak Up Ethische Lijn

Meld online een probleem

Met dit systeem is het eenvoudig om een incident te melden over problemen op de werkplek zoals financiële en auditzorgen, lastig vallen, pesten, diefstal, misbruik van middelen en onveilige omstandigheden.

Bel onze Ethics-lijn

Als je liever anoniem met iemand praat, bel ons dan. Een van onze medewerkers helpt je graag.

Opvolging

Je kunt de status van je melding of vraag controleren via het toegangsnummer en het wachtwoord dat je hebt aangemaakt toen je je melding of vraag verzond.

Brief van de Chief Ethics Officer

"Sodexo Speak Up biedt u de mogelijkheid om op een veilige en vertrouwelijke manier melding te maken van eventuele kwesties betreffende onze verantwoorde bedrijfsvoering."

Lees de brief

Gedragscode

Sodexo heeft een gedragscode ontwikkeld, de Business Integrity Guide, waarin is vastgelegd welke normen wij van onze medewerkers verwachten. 

Wat kan ik verwachten tijdens het meldingsproces

  Iedereen die voor of namens Sodexo werkt, kan melding doen. Het is ook toegankelijk voor elke partij waarmee ons bedrijf een zakelijke relatie heeft of heeft gehad (zoals zakenpartners, leveranciers, aandeelhouders, bemiddelaars, distributeurs, vertegenwoordigers en consumenten) die melding willen maken van mogelijk wangedrag. 

  Als u wangedrag vermoedt en oprecht van mening bent dat de zaak niet via de beschikbare kanalen kan worden afgehandeld, kunt u gebruik maken van de Sodexo Speak Up Ethics Line service. Dit biedt u de mogelijkheid om uw zorgen vertrouwelijk en in uw eigen taal ter sprake te brengen. De Sodexo Speak Up Ethics Line wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij en is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar. 

  Medewerkers van Sodexo kunnen op MijnHR de handleiding voor het gebruik van Sodexo Speak Up in de Nederlandse situatie raadplegen.  

  Iedereen die via Speak Up een zorg uit, wordt beschermd. U kunt erop vertrouwen dat u niet zult worden benadeeld als u een vermoeden van wangedrag ter sprake brengt. Bedreigingen of vergeldingsmaatregelen worden niet getolereerd.  

  Het is mogelijk uw bezorgdheid anoniem te uiten (indien toegestaan door de wetgeving van uw land). Wij raden u echter aan uw identiteit bekend te maken, aangezien het voor ons ingewikkelder, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk, is om anonieme meldingen te onderzoeken. 

  Nadat u een melding heeft gedaan (online of per telefoon) ontvangt u een unieke code, een "toegangsnummer". Dit nummer kan worden gebruikt om terug te bellen of om toegang te krijgen tot de website van Sodexo Speak Up om de voortgang van uw melding te volgen. 

  Alle meldingen die Sodexo ontvangt, worden geregistreerd in een beheersysteem. Afhankelijk van de aard, de urgentie en de mogelijke impact van uw melding, wordt het dossier behandeld door de bevoegde dossierbeheerder. 

  De meldingen worden binnen een termijn van drie tot zes maanden behandeld, zodat de noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen, ongeacht de betrokken personen. 

  Als u van mening bent dat uw zorg of een klacht die tegen u is ingediend, niet naar behoren is behandeld of dat een onderzoek niet correct is uitgevoerd, kunt u de Group Ethics Officer hiervan op de hoogte stellen. 

  All Rights Reserved