Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sodexo Speak-Up Logo

Speak-Up Stödlinje

Anmäl ett ärende online

Det här systemet gör det enkelt att anmäla en incident som har att göra med arbetsplatsfrågor såsom finansiella- eller redovisningsfrågor, trakasserier, stöld, drog- och alkoholmissbruk och säkerhetsbrister.

Ring vår jourtelefon för etik

Om du föredrar att anonymt prata med någon så kan du ringa oss så hjälper ett av våra ombud dig.

Uppföljning

Du kan kolla statusen på din anmälan eller fråga genom att använda registreringsnumret och lösenordet du skapade när du skickade in din anmälan eller fråga.

Brev från Chief Ethics Officer

"Med Sodexo Speak Up kan du på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera alla frågor kring som rör vårt ansvarsfulla affärsbeteende."

Läs brevet

Uppförandekod

Sodexo har tagit fram en uppförandekod, med titeln Guide kring företagsintegritet, som anger de normer som vi förväntar oss från våra medarbetare. 

Hur anmälningsprocessen fungerar

  Alla som arbetar för eller på uppdrag av Sodexo kan skicka in en anmälan. Systemet är även öppet för alla parter med vilka vårt företag har eller har haft någon typ av affärsrelation (t.ex. affärspartners, leverantörer, aktieägare, ombud, distributörer, representanter och konsumenter) som vill ta upp ett problem kring ett eventuellt missförhållande.

  Om du misstänker oegentligheter och verkligen tror att ärendet inte kan hanteras via de kanaler som redan finns kan du använda dig av tjänsten Sodexo Speak Up Ethics Line. Här kan du ta upp problem helt konfidentiellt på ditt eget språk. Sodexo Speak Up Ethics Line drivs av en oberoende tredje part och går att nå dygnet runt, årets alla dagar. 

  Alla personer som tar upp ett problem med hjälp av Speak Up är skyddade. Du kan känna dig trygg med att du inte kommer råka illa ut för att du i god tro tar upp problem rörande misstänkta oegentligheter. Vi tolererar inte några som helst former av hot eller repressalier. Vedergällning behandlas som ett disciplinärende. 

  Du kan dela med dig av dina problem anonymt (i de fall ditt lands lagstiftning tillåter detta). Vi ser dock helst att du uppger din identitet eftersom det bli svårare, och i vissa fall till och med omöjligt, för oss att undersöka de anmälningar som inkommit anonymt. 

  När du är klar med din anmälan (antingen online eller per telefon) får du en unik kod som kallas "åtkomstnummer". Du kan använda detta nummer när du ringer tillbaka till oss eller för att komma in på Sodexo Speak Up webbsida för att kontrollera hur din anmälan fortskrider. 

  Alla anmälningar som kommer in till Sodexo registreras i ett ärendehanteringssystem. Beroende på anmälans art, brådska och eventuell inverkan kommer fallet hanteras av en lämplig handläggare. Anmälningarna behandlas inom en rimlig tidsperiod på mellan tre och sex månader, särskilt med tanke på så att man ska kunna vidta lämpliga åtgärder, oavsett vilka personer som berörs. 

  Om du anser att ditt problem din anmälan eller en anmälan som berör dig personlige, inte har hanterats på korrekt sätt eller att en utredning inte har utförts på lämpligt sätt, vänligen informera koncernens etikansvarige. 

  All Rights Reserved